DỊCH VỤ TĂNG LIKE FANPAGE ADS – ADS TĂNG LIKE 100% THẬT

TĂNG LIKE FANPAGE 2020 ?

Năm 2018 FB chính thức FIX chức năng sát nhập fanpage (GỘP FANPAGE), nên 100% hiện tại không ai tăng like fanpage thực vào page được nhé.

Hiện tại bên mình chỉ bán fanpage có like sẵn bao đổi tên để khách hàng sử dụng chạy quảng cáo luôn. Còn nếu ai muốn tăng like ảo (tụt like sml) thì có thể liên hệ để tiến hành !

Thời gian cập nhập : 10-04-2020.