Tổng hợp FAQ facebook 030, 051, 015, 817, 583 là dạng gì ?

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra được facebook của mình đang bị khóa ở dạng nào, acc die dạng gì, faq mạo danh, apps, thủ thuật, nhận biết, thủ thuật fb, thủ thuật facebook, tricks.
 facebook-account
1. FAQ MD (checkpoint mạo danh ai đó) 
Nhấp quên mật khẩu dán id nó ra TK bị khóa => tại đây => ra đuôi 277
(https://www.facebook.com/help/660324514027277)
Ấn liên hệ nó ra là 339 (https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339)
2. FAQ 13T (13T unlock tạch  thì qua hoặc die 051) 
Nhấp quên mật khẩu dán id nó ra TK bị khóa => tại đây => ra đuôi 208 (https://www.facebook.com/help/430492373658208)
Ấn liên hệ nó ra là 279 ( https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279 )
3. Checkpoint 72h ( úp ảnh mặt )
4. FAQ 583 ( APPS 583 ) nhấp quên mật khẩu dán id nó ra TK bị khóa => tại đây => ra đuôi 583 (https://www.facebook.com/help/103873106370583 )
Ấn liên hệ nó ra là 907 ( https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907)

5. APP NGUYÊN THỦY LOẠI 1 (do úp video sex 5 giây)

Nhấp quên mật khẩu dán id nó ra TK bị khóa => tại đây => ra đuôi 130
(https://www.facebook.com/help/384780158251030)
Ấn liên hệ nó ra là 086 (https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086)
6 APP NGUYÊN THỦY LOẠI 2 ( DO ĂN DAME ẢNH HOẶC ĂN LINK ) 
Nhấp quên mật khẩu dán id nó ra TK bị khóa => tại đây => ra đuôi 817 (https://www.facebook.com/help/412159975500817)
Ấn liên hệ nó ra là 907 ( https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907)
7. APP TÊN GIẢ (DO UNLOCK TẠCH QUA HOẶC ĂN SPAM ẢNH HOẶC DIE MD RỒI NOTI ẢNH REP DIE LÀ QUA) 
Nhấp quên mật khẩu dán ID nó ra TK bị khóa => tại đây => ra đuôi 015
(https://www.facebook.com/help/136370616501015)
Dang này không có kháng nghị.
8. Dạng checkpoint 13t bạn sẽ không check id của nạn nhân được
9. Dạng checkpoint ảnh bạn bè
10. Dạng FAQ SEX( CHECKPOINT SEX) 
Do spam ảnh mà ra.
11. Dạng APPS VI PHẠM MẠO DANH 3 DÒNG
Nhấp quên mật khẩu dán id nó ra TK bị khóa => tại đây => ra đuôi 841
(https://www.facebook.com/help/417331854984841 )
Ấn liên hệ nó ra là 339 (https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339)
12. Tên giả (cái này ai cũng biết nên mình không nói thêm)
13. APPS MẠO DANH
Nhấp quên mật khẩu dán id nó ra TK bị khóa => tại đây => ra đuôi 723
(https://www.facebook.com/help/245058342280723 )
Ấn liên hệ nó ra là 339 ( https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339)
14. VPBQ (vi phạm bản quyền) 
Nhấp quên mật khẩu dán id nó ra TK bị khóa => tại đây => ra đuôi 359
(https://www.facebook.com/help/370657876338359)
Không có bảng kháng nghị.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *